• Πνεύμονες υγραεριοκίνησης
    • Μάρτιος 19, 2013
    • In News

    Πνεύμονες υγραεριοκίνησης

    Οι Πνεύμονες Υγραεριοκίνησης είναι το 3ο πιο σημαντικό εξάρτημα είναι υπεύθυνο για την σταθερή παροχή των μπεκ με υγραέριο. Πρέπει να ζεσταίνεται γρήγορα, να έχει δυνατότητα μεγάλης ροής υγραερίου και ταυτόχρονα να κρατά σταθερή την πίεση. Οι χαμηλής ποιότητας πνεύμονες δεν ζεσταίνονται γρήγορα οπότε αργεί το σύστημα να γυρίσει στο υγραέριο το πρωί και ταυτόχρονα

Copyright © 2016 Autronic Imega Autogas Hellas by Digital Artworks | Internet Marketing Solutions | Domain registration DNHOST